Fermy produkcyjne jaj towarowych

Projektowanie i opracowywanie projektów kompleksowych dla niosek, w tym:

AgriGo oferuje unikalny zakres systemów zbierania jaj dla niosek w wielopoziomowym kurniku, w tym automatyczne systemy sprzątania odchodów. Dane udoskonalone projekty zwiększają zdolność produkcyjną bez zwiększania gęstości populacji. Następnie odpowiadają one wszelkim odpowiednim standardom i zasadom na świeci również systemu Kat.