Projekty dla ferm mleczno-towarowych

Podejście firmy AgriGo do łańcucha zwiększenia wartości gwarantuje kompleksowe rozwiązania dla FMT Rozwiązania łączą doświadczenie we wszystkich aspektach hodowli bydła mlecznego: uprawa zbóż, projektowanie i budowa obiektów, genetyka i rozwój stada, szkolenie personelu i zarządzanie wynikami. Podejście zorientowane na otrzymanie wyniku zapewnia dostarczrnie paszy wysokiej jakości, wysoką płodność, doskonałe zdrowie stada i wysoką rentowność produkcji .