Usługi dodatkowe

Zarządzanie, konsultacja i know-how

Kierownictwo, kontrola i zalecenia specjalistów AgriGo są kluczowymi komponentami różnych aspektów procesu produkcyjnego.

AgriGo świadczy dodatkowe usługi z zakresu wdrożenia systemu i pełnego zarządzania fermą:

Usługi z zakresu finansowania i planowania biznesowego

Organizacja projektu rolniczego, począwszy od oceny jego opłacalności,

W ramach podejścia koncepcyjnego AgriGo oferujemy naszym klientom następujące rozwiązania finansowe: